Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Den blå boksen: Ei historie om seksuelle overgrep, d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211028907
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
28
Trinn:
8
Den blå boksen: Ei historie om seksuelle overgrep, d-bok

Den blå boksen: Ei historie om seksuelle overgrep, d-bok
Lesedilla: Livsmeistring

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmeistringsserie fortel historier om vonde opplevingar og tilstandar ting det er vanskeleg å innrømme, setje ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange born og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene til å setje ord på di historie. Historiene finst som digitale bøker med innlesen tekst på heimesida til Lesedilla, det digitale lesebiblioteket frå Fagbokforlaget.

DEN BLÅ BOKSEN

ho møter han
siste skoledag
før sommarferien

tilfeldig
i trappa

ho på veg heim
han hadde venta på henne

auga hans glitrar
han gir henne ei lyseblå bok

DEN BLÅ BOKSEN er ei historie om seksuelle overgrep.
Om overgrep frå ein du trudde var ein venn.
Ei historie om når gleda blir snudd til stummande blåsvart mørke.
Om at nokon trur at det går over dersom dei ikkje seier noko.

Kjenner du deg att eller veit om nokon som ikkje har det bra?
Vil du snakke meir om dette temaet?
Vis boka til ein du stoler på.
Ikkje gi deg før nokon vil snakke med deg eller hjelper deg.

DEN BLÅ BOKSEN er ei bok i Fagbokforlagets livsmeistringsserie.

Levering 2-6 dager
27,-
inkl. mva