Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
De andre
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

De andre
Ungdom, risikosoner og marginalisering

Spørsmålet om marginalisering - om inkludering eller ekskludering fra samfunnets viktigste arenaer - er et av samfunnsvitenskapenes mest sentrale forskningsområder. Barndom og ungdom er særlig viktige faser i menneskelivet, fordi barn og unge periodevis er i sårbare overgangsfaser, men også fordi så mange unge som utsettes for marginaliseringsprosesser, blir merket for livet.

De andre presenterer viktige sider ved barns og unges livsløp i ulike lokalmiljøer, basert på omfattende intervjuer, særlig med unge med tidlig avsluttet skolegang. Her tegnes det bilder av barns og ungdoms forhold til sentrale arenaer som familie, skole, fritid og arbeidsliv, med spesiell oppmerksomhet på typiske trekk og viktige vendepunkter som bidrar til marginalisering eller integrering. Ulike oppvekstmiljøer bidrar til ulike former for marginalisering og integrasjon, og ulikheter mellom jenter og gutter trer fram i analysen. Forfatterne presenterer også en omfattende innføring i begreper og teorier som kan hjelpe oss i forståelsen av disse prosessene.

De andre er særlig relevant for dem som utdanner seg for arbeid med barn og unge, og for dem som allerede arbeider i slike yrker. Boka henvender seg til studenter i høyere utdanning, for eksempel i sosialarbeiderutdanning og førskolelærer- og lærerutdanning, men også i fagstudier i samfunnsvitenskapelige fag.

Kåre Heggen er professor, dr.polit. ved Høgskulen i Volda og forsker II ved Møreforsking Volda.

Gunnar Jørgensen er amanuensis, cand.paed. ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Gry Paulgaard er førsteamanuensis, dr.polit. ved Universitetet i Tromsø.

Forfattere:
ISBN:
9788276747294
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
236
De andre