Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Datateknologiens utvikling
Forfattere:
ISBN:
9788251916820
Utgitt:
Utgave:
1
Datateknologiens utvikling

Datateknologiens utvikling

IBMs mangearige eier og toppsjef Thomas Watson mente i 1943 at det totale verdensmarkedet for datamaskiner var omkring fem stykker, og Digital Equipment Corporations president Kenneth Olsen uttrykte sa sent som i slutten av 70-arene at han ikke sa noen som helst grunn til at folk ville onske a ha en datamaskin hjemme. Dette er eksempler pa hvor vanskelig det er a forutsi datateknologiens utvikling.

Forfatteren Per Asbjorn Holst har i denne boken samlet, systematisert og forklart datateknologiens utvikling pa en informativ mate. I lopet av sin over 40 ar lange datakarriere har han ervervet seg innsikt i og kunnskaper om et bredt spektrum av datatekniske spesialiteter. Dette primart fordi datateknologi har vart hans profesjon. Men mye skyldes ogsa hans personlige interesse for nyskapning, og ikke minst at han var «pa riktig sted til riktig tid».
Resultatet er en rik og allsidig oversikt med detaljerte forklaringer av kompliserte teknologiske nokkelteknikker.
I tillegg til en detaljert historisk behandling av perioden fram mot 1981 (da IBM lanserte sin forste PC), skrevet med historikerens krav til avstand og oversikt, inneholder boken ogsa en grundig gjennomgang av de siste tyve ars hendelser. Hvordan den seneste utviklingen innen datateknologi har pavirket samfunnet vi lever i, er ikke lett a ta stilling til, men med sin innsikt gir Holst seg i kast med ogsa dette. For alle med interesse for datateknologi vil det vare berikende a lese hans vurderinger av utviklingen i en nar fortid som de fleste husker og har et forhold til.

«Det er fabelaktig hva Holst har mestret a fa med i denne boken. Den spenner over et uhyre variert og utfordrende mangfold av tekniske emner. Jeg ma si det star stor respekt av a ha sammenfattet og belyst disse pa en sa fremragende mate som han gjor.» - Professor Odd Pettersen, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU.

«Jeg kommer selv til a bruke Holsts bok som oppslagverk. Og den fortjener virkelig en bred leserkrets. Dette er spenningslitteratur for det moderne samfunn!» - Professor Jon Bing, Institutt for rettsinformatikk, UiO.

«Historisk bevisste it-folk bor bli "half crazy" for det arbeidet Per Asbjorn Holst har nedlagt.» - Ahlert Hysing, Computerworld.

 

Per Asbjorn Holst er utdannet ved NTH, MIT og andre amerikanske universiteter. Han har tilbrakt mange ar av sin karriere i USA, der han arbeidet som seniorforsker, forskningssjef og teknologidirektor i flere hoyteknologiske bedrifter. I 1989 ble han utnevnt til professor i informasjonsteknologi ved Hogskolen i Stavanger. Han var i sin tid aktiv i etableringen av The Charles Babbage Institute for the History of Computing, og var ogsa med pa a starte det datateknologi-historiske tidsskriftet Annals of the History of Computing. Holst er na Fellow of the Society for Computer Simulation. Han har skrevet en rekke tidsskriftartikler innenfor datateknologiens utvikling og utgitt flere boker.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
199,-