Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Databehandling og statistisk analyse med SPSS
Forfattere:
ISBN:
9788274773950
Utgitt:
Utgave:
1
Databehandling og statistisk analyse med SPSS

Databehandling og statistisk analyse med SPSS

Dette er en håndbok som har som mål å gjøre brukere av SPSS fortrolige med hvordan programmet kan anvendes til databehandling og statistisk analyse. Boken er særlig relevant for studenter i samfunnsfag, men er også egnet innenfor helsefag og økonomisk/administrative fag. Personer som skal bruke SPSS i arbeidet sitt, vil også kunne ha god nytte av boken. Denne 4. utgaven av boken er tilpasset versjon 16 av SPSS.