Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Dørstokkmila
Forfattere:
ISBN:
9788245010640
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
181
Dørstokkmila

Dørstokkmila
Barnehagens vei fra magefølelse til melding

Når skal barnehagen tilbakelegge dørstokkmila og gå fra magefølelse til melding?

Dørstokkmila presenterer forskningsbasert og praksisnær kunnskap om barnehagens arbeid ved bekymring for barns omsorgssituasjon. Forfatterne gir konkrete råd om systematisk arbeid når ulike typer bekymringer av denne karakter oppstår. De skriver også om barns omsorgssituasjon og barnehagens formelle og uformelle ansvar som en sentral forebyggende arena, og tar opp etiske og juridiske vurderinger av hvordan barnehagen kan ivareta barnets beste gjennom internt og
eksternt samarbeid.

Boken er relevant for alle som arbeider for å beskytte barn og har fokus på barns beste, spesielt ansatte og studenter i barnehagelærerutdanning og sosialfaglige utdanninger, ansatte i barnehager og barnevern, samt foreldre.

Dørstokkmila tar utgangspunkt i to prosjekter om små barns rett til beskyttelse, og samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten.

Kari Emilsen er dosent ved DMMH (Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning).

Åse Bratterud er forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt) ved Det medisinske fakultet, NTNU.


«I ditt arbeid med barn som vekker bekymring, kan denne boken være god å manøvrere etter.»
Pedagogisk bokorm

 

 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-