Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Chemica
Forfattere:
ISBN:
9788276743302
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
614
Chemica

Chemica
Lærebok i generell kjemi for universiteter og høyskoler

Chemica dekker pensum i 5-vekttallsemnene i generell kjemi, som undervises ved de fleste universiteter og høgskoler i landet.

Det vanlige har vært å benytte amerikanske lærebøker i det grunnleggende kjemiemnet, men erfaringen viser at mange studenter finner det vanskelig å tilegne seg stoffet på et fremmed språk. Chemica er et tilbud til studenter som kanskje ikke skal ta kjemi utover det grunnleggende emnet, eller som heller vil lære den engelske terminologien senere i studiet.

Jan Sire er cand. real. med hovedfag kjemi fra Universitetet i Bergen. Han er amanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, der han har ansvaret for kjemiunder-visningen på avdeling for naturfag.Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
639,-