Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bransjeteknikk d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211024909
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
92
Verk:
Service og samferdsel
Trinn:
VG2
Bransjeteknikk d-bok

Bransjeteknikk d-bok
Transport og logistikk

Boka er tilpasset lærerplanen i faget Bransjeteknikk på programområdet Transport og logistikk Vg2, i den videregående skolen. Den er også aktuell som lærebok i teoridelen til fagbrev som yrkessjåfør/logistikkoperatør for privatister, og ikke minst for bedrifter som tilbyr undervisning i bransjeteknikk. Hovedemner i boka: ulykkesberedskap, lover og forskrifter, bruk og vedlikehold av hjelpemidler til transport, håndtering av farlig gods og sikkerhetskurs på bane og veg.

Bøker i samme serie