Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bli den du ønsker å være
Forfattere:
ISBN:
9788241902550
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
139
Bli den du ønsker å være

Bli den du ønsker å være

I denne boken tar Jan Seidel for seg et av våre viktigste eksistensielle problemer, nemlig hvorfor vi er den vi er, og ikke den vi ønsker å være. Han tar et oppgjør med det synet som sier at ethvert menneske fremstår som et produkt av mer eller mindre tilfeldige og ukontrollerbare indre og ytre omstendigheter. Han viser vei til en helt annen oppfatning, nemlig den at det er vår egen forståelse av virkeligheten som er bestemmende for hvem vi er.

Forfatteren hevder at det er våre tanker om oss selv som er årsak til vår atferd. Av dette følger at vi kan forandre oss dersom vi lærer oss å tenke annerledes enn før. Seidel viser i denne boken hvordan en rekke "problemskapende ideer" ofte ligger til grunn for det livet vi fører. Men han viser også hva som skal til for å endre våre tanker, og dermed også vårt liv.

Boken er skrevet på en lettfattelig måte og krever ingen forkunnskaper i psykologi.

Jan Seidel var førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Stavanger, avd. for helse- og sosialfag frem til 1996. Han har tidligere skrevet en rekke bøker, bl.a.
Kunsten å ta seg selv alvorlig uten å ta seg selv for høytidelig (1988), Fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mot barn (1991) og Barnet i familien – årsaker til og følger av omsorgssvikt (1995).
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
255,-