Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bilskadefagene online
Forfattere:
ISBN:
9788245013108
Utgitt:
Utgave:
1
Digital ressurs
Bilskadefagene online

Bilskadefagene online
Digital nettressurs til bilskadefagene

Boka og nettressursene dekker kompetansemålene i faget Bilskade, lakk og karosseri for
Vg2. Faget omfatter teknikker og metoder for reparasjon, montering, sammenføying og
påbygg. Bruk av rettebenk, retting av småskader, materialtyper, lakkering, fargevalg og
rustbeskyttelse inngår i faget, dessuten planlegging av arbeider og bruk av lover, forskrifter,
prosedyrer, logistikksystemer og dataverktøy.

Boka og nettressursene tar også for seg fastsatte prosedyrer og standarder, dessuten
kvalitetskontroll, vurdering av resultatene og dokumentasjon av det utførte arbeidet. Også
risikoanalyse, registrering, avviksrapportering, bransjens utvikling, kundebehandling og
kostnader er omtalt.