Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bevegelse - fysisk aktivitet - helse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Bevegelse - fysisk aktivitet - helse

Bevegelse, fysisk aktivitet og helse står som sentrale tema i denne boken, men boken favner også andre tema som hører inn under fysioterapeuters kjerneområder. Forfatterne av de ulike kapitlene representerer en variert gruppe, som spenner fra ung og nyutdannet til dem som har nærmere 40 års fartstid i fysioterapifaget. De har blitt invitert til å skrive om et tema de er spesielt opptatt av, enten gjennom sitt kliniske arbeid som fysioterapeut, gjennom arbeidet som formidler av faget, eller med utgangspunkt i eget forsknings- og utviklingsarbeid. Tematisk har derfor boken fått en flott spennvidde innenfor rammene av hva som er viktige kunnskapsområder for fysioterapeuter og studenter. Dette har vært med på å tilføre boken viktige perspektiv og mangfold. Bevegelse er et kjernebegrep innen fysioterapifaget. I boken belyses det å arbeide med egenopplevelsen av bevegelse som en kilde til kunnskap om kropp og bevegelse. Vi kan også lese om hvordan en fysioterapeut på reise i fremmede kulturer har utvidet sin kunnskap om menneskers bevegelse, og hvordan hun tenker dette kan komme til nytte i eget arbeid. Fysisk aktivitet er et helsepolitisk og medieaktuelt tema for tiden. I boken behandles sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fysisk form og motoriske ferdigheter hos barn, samt viktigheten av fysisk aktivitet hos eldre. Dessuten får vi et innblikk i hvilke erfaringer og behov barn og voksne med bevegelsesproblemer har i forhold til fysisk aktivitet i hverdagen. Boken formidler også interessante aspekter i forhold til berøringens betydning i et møte mellom en fysioterapeut og en eldre pasient, mens en erfaren fysio-/manuell terapeut beskriver en tankevekkende opplevelse av hvordan hennes faglige verktøy ikke strakk til i arbeidet med en pasient som hun fulgte over år. I boken beskrives også hvordan profesjonstenkningen innen fysioterapi har endret seg gjennom årene. Trening som behandlingsredskap i fysioterapien, og behandling av langvarige skuldersmerter er andre tema som tas opp i boken. I tillegg får vi også beskrevet et forskningsprosjekt i forhold til patellofemorale smerter, hvor vi får et innblikk i forskningsprosessen gjennom å følge forfatterens tanker og spørsmål av klinisk og forskningsmessig karakter etter hvert som metodiske utfordringer skal løses og resultatene skal forstås og settes i en sammenheng. Utgangspunktet for dette bokprosjektet var å lage en jubileumsbok for Fysioterapeut-utdanningen i Trondheim. I starten av boken får vi derfor også en beskrivelse av prosessen som ledet fram til etableringen av et fysioterapistudium i Trondheim, og hvordan de første årene med gründervirksomhet forløp.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251920964
Utgitt:
Utgave:
1
Bevegelse - fysisk aktivitet - helse