Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rett praksis
Forfattere:
ISBN:
9788245034639
Utgitt:
Utgave:
1
Rett praksis

Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode

Rettskildelæren handler om hvordan jurister skal gå frem når de løser rettsspørsmål ‒ det vi kaller juridisk metode. Det er det mest generelle faget i jussen, opptatt av det som er felles eller forskjellig på ulike rettsfelter som strafferett, avtalerett, forvaltningsrett og så videre. 

Norsk juridisk metode er den metode som skal brukes i de norske domstolene, og som alle norske jurister må mestre for å kunne faget sitt. 

Et viktig trekk i utviklingen er internasjonaliseringen av jussen. Menneskerettene i EMK og EØS-retten er i dag viktige innslag i norsk rett, og tolkes og anvendes etter andre metoder enn dem som har vært vanlige i Norge. De gir også regler om hvordan mye av den øvrige norske retten skal praktiseres. 

Boken er skrevet som en lærebok for jusstudenter, og det er lagt stor vekt på å gi en praktisk fremstilling med illustrerende dommer. Men boken kan også leses av alle andre som er opptatt av norsk juss, og spesielt dommere, advokater eller jurister i forvaltning og organisasjoner. Juridisk metode har endret seg de seneste tiårene, men denne boken gir en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. Den er også ment som en øyeåpner i en tid med mange rettsskandaler. 

Knut Bergo har doktorgrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO,  med avhandlingen Tekst og virkelighet i rettskildelæren (2002). Han har også utgitt Høyesteretts forarbeidsbruk (2000), Børs- og verdipapirrett (5. utgave 2021) og andre skrifter og artikler, bl.a. om juridisk metode, ved siden av å være forretningsadvokat i ledende norske advokatfirmaer. Han bidro med to artikler i antologien Juridisk metode og rettsforståelse, som er pensum bl.a. ved UiO, og har nå skrevet en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. 
Format
Språk
Forventes utgitt 01.04.2022
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
449,-