Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bedriftsutvikling og innovasjon
Forfattere:
ISBN:
9788276740639
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
158
Bedriftsutvikling og innovasjon

Bedriftsutvikling og innovasjon
En bok om endringsledelse

Økonomisk vekst er avhengig av endringer både i teknologi, organisering og måten arbeidet blir utført på. Innovasjon er en hovedfaktor i økonomisk vekst. den økonomiske dynamikken i et samfunn er helt avhengig av innovasjon. For at en bedrift skal være konkurransekyktig i et stadig mer turbulent og sammensatt marked, er man avhengig av å vite noe om de faktorer som igangsetter og opprettholder innovasjoner. For at det offentlige skal kunne styre den økonomiske politikken, slik at innovasjoner skjer kontinuerlig, er men også avhengig av å vite hvilke faktorer som fremmer, og hvilke som hemmer innovasjonskapasiteten i virksomheter.Denne boken fokuserer på følgende spørsmål:

-Hvilke kritiske innovasjonsfaktorer (KIF) fremmer, eventuelt hemmer bedriftsutviklin og innovasjon?
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
419,-