Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Basis og overbygning
Forfattere:
ISBN:
9788270811908
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
74
Basis og overbygning

Basis og overbygning
Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Kulturrådets ordning med basisfinansiering av frie scenekunstgrupper har eksistert i drøyt ti år. Ordningen har finansiert ulike grupper og scenekunstproduksjoner av høy kvalitet. Det sentrale målet har vært å styrke utvalgte scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet.

I denne evalueringen undersøkes det hvordan ordningen har fungert. Evalueringen peker på at ordningen har vært svært vellykket og har gitt de utvalgte gruppene muligheten til å utvikle seg og jobbe profesjonelt og langsiktig. For enkelte har den også vært viktig for å gjøre det mulig å nå ut til publikum i andre land og inngå i internasjonale nettverk.

Evalueringen løfter også fram noen scenekunstpolitiske utfordringer, blant annet knyttet til fornying, forutsigbarhet og langsiktighet, til forholdet mellom nasjonal og internasjonal kulturproduksjon, og også til formidlingen av scenekunst. Rapporten diskuterer disse utfordringene og peker på mulige tiltak.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
149,-