Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnets beste - og retten til å bli hørt
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788278419052
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Barnets beste - og retten til å bli hørt

Barnets beste - og retten til å bli hørt
FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov og overstyrer opplæringsloven ved eventuell motstrid. Heftet viser hvorfor og hvordan barnekonvensjonen angår skolen. Fra barnekonvensjonen har vi tatt fram to artikler som spesielt angår skolens hverdag: · artikkel 3.1 - barnets beste · artikkel 12 - barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Hva betyr artikkel 3.1 og 12 for deg som rektor? Dette heftet er et godt hjelpemiddel for at du som rektor skal kunne kvalitetssikre at din saksbehandling og dine vedtak ivaretar elevenes rettigheter etter barnekonvensjonens artikkel 3.1 og 12. Elevenes rettigheter etter 3.1 og 12 vil komme til anvendelse blant annet i saker som · reaksjon på brudd på ordensreglene · enkeltvedtak etter kapittel 5 og 9a i opplæringsloven · organisering av skolens hverdag · organisering av klasseturer og aktiviteter utenfor skolen · krenkelse av elever og mobbing Heftets innhold · Forord av barneombudet · Hvorfor angår barnekonvensjonen skolens hverdag? · Om barnekonvensjonens juridiske forankring i Norge · Om elevens beste og retten til å bli hørt - i noen lover · Artikkel 3.1 med kommentarer · Artikkel 12 med kommentarer · Barnekonvensjonen, forkortet utgave
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
99,-