Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnerett
Forfattere:
(Redaktør)
ISBN:
9788245007329
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
215
Barnerett

Barnerett
Internasjonalt perspektiv

Boken er en samling selvstendige artikler som dekker et bredt spekter av aktuelle barnerettslige temaer og problemstillinger med forankring i internasjonal rett: FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, barns rettsstilling i utlendingsretten i et domstolsperspektiv, internasjonal barnebortføring, barn som aktører i straffesakskjeden i et internasjonalt perspektiv, EMK artikkel 8 med fokus på barn samt en oversikt over internasjonale rettskilder og aktiviteter med fokus på barn og barns rettigheter.

Forfatterne er lagdommer Mary-Ann Hedlund og lagdommer Terje Einarsen, begge medlem av Den norske dommerforenings menneskerettsutvalg, Petter Wille, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og ambassadør for menneskerettigheter, Torunn E. Kvisberg, stipendiat ved Universitetet i Oslo, og advokat Mette Yvonne Larsen, medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg.