Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehageloven og forskrifter
Forfattere:
ISBN:
9788283722208
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
300
Barnehageloven og forskrifter

Barnehageloven og forskrifter
Med forarbeider og tolkninger 2020

Boka inneholder barnehageloven og tilhørende forskrifter. Til utdyping av regelverket er det tatt med utdrag fra lovens forarbeider, merknader, kommentarer og rundskriv. 

Alle endringer vedtatt før 1. september 2020 er tatt inn i boka.

I tillegg finner du Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelser (svar på spørsmål) til flere av bestemmelsene. Boka inneholder over 100 uttalelser. Disse omhandler blant annet novemberbarn og betaling for plass, politiattest for vikarer og for elever som har praksis i barnehage, spesialpedagogisk hjelp: samtykke fra foreldre, vedtakskompetanse, barn i fosterhjem, spesialdietter i barnehagen og foreldrebetaling: deltid, flytting, endring i inntekt.

Årets utgave inneholder omfattende endringer i loven, blant annet nytt kapittel om det psykososiale miljøet i barnehagen og tilsyn. Disse endringene trer i kraft fra 01.01.2021 og er tatt inn i sin helhet i boka.

Fyldig stikkordregister og detaljert innholdsoversikt gjør boka oversiktlig og brukervennlig.

Nyttig for alle som arbeider i barnehagen og i barnehagesektoren, foreldre mfl.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
436,-
inkl. mva