Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagelærer
Forfattere:
(red.)
(red.)
(Illustratør)
ISBN:
9788245015140
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
197
Barnehagelærer

Barnehagelærer
Fag og politikk

Lokalsamfunnet har mye å tilby barn i barnehagealder. Det lokale og konkrete står sentralt i fagområdet Nærmiljø og samfunn.

I
Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn argumenterer Kirsten Johansen Horrigmo for hvordan man, med utgangspunkt i hverdagslivet, kan bidra til samfunnsfaglig læring for barna. Det dreier seg både om hva fagområdet kan, skal eller bør inneholde, og om arbeidsmåter og hva som kan, skal eller bør innvirke på barns møter med nærmiljø og lokalsamfunn.

Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn er en forskningsbasert og praksisorientert bok som henvender seg til høgskole- og universitetsansatte og studenter i barnehagelærer- og styrerutdanningene.

Kirsten Johansen Horrigmo er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun er cand.polit. med hovedfag i sosiologi, og er også utdannet førskolelærer. Forskningsinteressene knytter seg til profesjon, sosialisering og utdanning. Horrigmo har mange års erfaring med fagutvikling i studier for pedagogiske ledere og styrere – Pedagogisk Utviklingsarbeid i Barnehagen (PUB), spesialiseringsemner for barnehageledere i erfaringsbasert master i ledelse og Nasjonal utdanning for styrere.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
429,-