Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnefordelingstvister
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
669,-

Barnefordelingstvister
Håndbok i barnerettslige emner

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær. Boken omtaler også lovgivers vurderinger av spørsmålet om delt bosted (omsorg).Med lovendringen fra 1. april 2004 ble saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker gjenstand for omfattende revisjon. Denne boken inneholder en gjennomgang av reglene og nyere rettspraksis på området.Boken passer for praktiserende jurister, advokater, dommere og andre som til daglig arbeider med disse spørsmålene, for eksempel ansatte ved familievernkontorene. Boken omfatter også sentrale deler av det som er læringskrav i valgfag barnerett blant annet ved Universitetet i Oslo.Gunn-Mari Kjølberg er advokat og jobber i Kindem & Co i Oslo. Barnefordelingssaker utgjør en stor del av hennes portefølje.Sigrid Redse Johansen er advokat og har tidligere jobbet som advokat i Kindem & Co. i Oslo. Hun er nå tilsatt ved Forsvarets stabsskole i Oslo.
Forfattere:
ISBN:
9788245002461
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Barnefordelingstvister