Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barn i barnevernet
Forfattere:
ISBN:
9788251922838
Utgitt:
Utgave:
1
Barn i barnevernet

Barn i barnevernet
En studie om barns deltakelse og styrkeprosesser i familieråd

Studien som presenteres her, er den norske delen av et nordisk komparativt forskningsprosjekt der til sammen et førtitalls barn i alderen 7-17 år har deltatt. Problemstillingene i denne norske studien er knyttet til barn opplevelse og deltakelse i sin egen sak i barnevernet. Fokuset har vært rettet mot barnas egen forståelse av den hverdagen de lever i, og av det å skulle delta i beslutninger for å finne gode løsninger på deres og familiens problemer.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-