Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barn - bevegelse - oppvekst
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788272861666
Utgitt:
Utgave:
1
Barn - bevegelse - oppvekst

Barn - bevegelse - oppvekst
betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, soiale og

Barn-bevegelse-oppvekst handler om fysisk aktivitet i norske småskolebarns hverdag og om betydningen av fysisk aktivitet for barns utvikling. Den bygger på resultater fra forskningsprosjektet Barn . bevegelse . oppvekst (BBO). Prosjektet har i årene 2000.2004 fulgt om lag 100 barn og deres familie tett gjennom fire år fra første til fjerde klasse. BBO-prosjektet var svært omfattende og enestående i Norge ved at det belyste så mange sider av barns liv og barnefamiliers hverdag. I denne boken har forfatterne satt prosjektet inn i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Boken er slik blitt en kilde til kunnskap utover det konkrete prosjektet den er basert på.
Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
219,-