Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barn, ungdom og teater
Forfattere:
ISBN:
9788251915991
Utgitt:
Utgave:
1
Barn, ungdom og teater

Barn, ungdom og teater
Fra antikken til det 19. århundre

Nils Braanaas
Barn, ungdom og teater
fra antikken til det 19. århundre
Boka dreier seg om et studium av unge menneskers forhold til teateret gjennom tidene. Drama, teater, skole og pedagogikk er alle greske ord og begrep fra 2500 år tilbake. Forbindelsen mellom disse begrepene har vært tilstede sterkt eller svakt gjennom hele historien. I boka prøver Braanaas å gå inn på teateret som kultisk, kulturell og pedagogisk praksis i vid forstand og undersøke i hvilken grad barn har deltatt som produsent eller respondent i de ulike historiske epokene.
Boka har følgende hovedkapitler: - Gresk teater - et kultisk festspill - Teater og utdanning i Roma - Middelalderteateret - et religiøst fellesskapsteater - Teatret i renessansen - Klassisisme - Omvurdering av synet på barndommen - Teater og skole. Det 19. århundre
Kapitlene innledes med en kortfattet teaterhistorisk framstilling. Så settes søkelyset på barns medvirkning eller fravær i teateret i denne perioden, og på bakgrunn av dette reises spørsmålet om i hvor stor grad teater var en del av barnas oppdragelse og undervisning.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
245,-