Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lesedilla livsmeistring - Ballongen
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211028945
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
30
Trinn:
8
Lesedilla livsmeistring - Ballongen

Lesedilla livsmeistring - Ballongen
Ei historie om seksuell orientering

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmeistringsserie fortel historier om vonde opplevingar og tilstandar - ting det er vanskeleg å innrømme, setje ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange born og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene til å setje ord på di historie. Historiene finst som digitale bøker med innlesen tekst på heimesida til Lesedilla, det digitale lesebiblioteket frå Fagbokforlaget.

BALLONGEN

Eg skulle så gjerne ønskje at du kunne vere fri, seier Ballongføraren.
Fri til å leve.
Fri til å vere.
Fri til å ta ekte val.

Eg er da det, seier sonen.
Er du? seier ho.
Kvifor skulle eg ikkje vere det? spør sonen.

BALLONGEN er ei historie om seksuell orientering.
Om ei mor som prøver altfor hardt.
Ei historie om fullstendig aksept.
Om å sjå menneske som den dei er.

Kjenner du deg att eller veit om nokon som ikkje har det bra?
Vil du snakke meir om dette temaet?
Vis boka til ein du stoler på.
Ikkje gi deg før nokon vil snakke med deg eller hjelper deg.

BALLONGEN er ei bok i Fagbokforlagets livsmeistringsserie.