Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Automatiseringsteknikk 1
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788241207105
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
222
Gå til ressurs
Automatiseringsteknikk 1

Automatiseringsteknikk 1
industriell måleteknikk

 

Læreverket består av to bøker, Automatiseringsteknikk 1 og Automatiseringsteknikk 2. I tillegg er det laga ein stor nettressurs til kvar bok.
Automatiseringsteknikk 1, handlar om praktiske industrielle måleteknikkar, målenøyaktigheit og kalibrering.
Automatiseringsteknikk 2 tek føre seg reguleringsteknikk, pådragsorgan, prosessdata, sikkerheit, system for vedlikehald og systemforståing.

Læreverket er laga for:

automatiseringslinjer i vidaregåande skule
teknisk fagskule automatisering, elektro og kjemiprosess
praktisk automatiseringsteknikk for ingeniørhøgskule maskin
etter- og vidareutdanning i industrien

Til lærar/instruktør er det laga PowerPoint-seriar. PowerPoint-seriane er tilpassa kvart kapittel i boka og inneheld illustrasjonar og animasjonar.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
589,-