Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Asfaltboka, d-bok
Språk
Bokmål Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
205,-

Asfaltboka, d-bok
vg2-vg3 lærebok i asfaltfaget

Asfaltboka er en bredt anlagt lærebok som dekker yrkesteorien for lærlinger og praksiskandidater, som skal opp til fagprøven for asfaltører. Den er tilrettelagt for undervisning både i skole og lærebedrift. 

Boka består av fire kapitler: Asfalt og asfaltbransjen i et historisk perspektiv, Asfalt og asfaltdekker, Utlegging av asfalt og Vedlikehold av asfaltdekke. Til hvert kapittel er det utviklet øvelsesoppgaver for de som skal ta fagbrev. Bakerst i boka er det satt opp forklaringer på de mest brukte faguttrykkene innenfor asfaltfaget

Boka vil også være nyttig for fagfolk i veisektoren innenfor statlige og kommunale etater, konsulentfirmaer og entreprenørselskap. 
Boka bygger på våre læremidler som er tilpasset vg1 bygg- og anleggsteknikk:
  • Praktisk yrkesutøvelse
  • Praktisk yrkesutøvelse - særløpsfagene 
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Tegningforståelse og 3D-modellering
  • Nettressurs bygg- og anleggsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788211045768
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
144
Verk:
Asfaltfaget
Trinn:
VG2, VG3
Asfaltboka, d-bok