Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeidslivets klemmer
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
659,-

Arbeidslivets klemmer
Paradokser i det nye arbeidslivet

Hva skal til for at mor og far kan jobbe fulltid og dele omsorgen for barna? Gir det nye fleksible arbeidslivet gode vilkår for denne doble likestillingen?

Arbeidslivets klemmer fokuserer på hvordan arbeidslivet på den ene siden omfavner og setter pris på de ansatte, og på den andre siden lett blir grådig og skviser dem i forhold til familielivet. I boka flytter vi diskusjonen om foreldres tidsklemme og tidsbruk fra bare å handle om hvor mange timer mor og far bruker på jobb og omsorg, til å fokusere på hvilken mening tid har i forholdet mellom mennesker. Når bedriften forventer at arbeidstakerne alltid skal være tilgjengelige, blir tid på jobb symbol på den gode arbeidstaker. Når tid til barn er symbolet på den gode mor og den gode far, betyr tid kjærlighet og omsorg. Boka tar opp hvordan fedre og mødre utformer sitt arbeidsliv og foreldreskap i spenningsfeltet mellom disse forventningene.

Arbeidslivets klemmer er et resultat av et samarbeid mellom arbeidsforskere med forskningsprosjekter på programmet for arbeidslivsforskning i Norges forskningsråd. Bokens redaktører, Elin Kvande og Bente Rasmussen, er begge professorer i sosiologi ved NTNU. De øvrige bidragsyterne er Berit Brandth, Brita Bungum, Hege Eggen Børve, Sigtona Halrynjo, Øystein Gullvåg Holter, Tove Håpnes, Birgitte Johansen, Ragni Hege Kitterød, Randi Kjeldstad, Erik H. Nymoen, Silje Vatne Pettersen og Helene Aarseth.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245006599
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
311
Arbeidslivets klemmer