Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeidsbok til økonomistyring
Forfattere:
ISBN:
9788245027990
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Økonomistyring av Sending og Tangenes
Gå til ressurs
Arbeidsbok til økonomistyring

Arbeidsbok til økonomistyring

Arbeidsboken dekker grunnleggende økonomistyring med emnene grunnleggende regnskapsforståelse, kostnadsanalyse, kostnadsfordeling, produktkalkulasjon, kortsiktige beslutningsproblemer, kapasiteter og flaskehalser, prosjektanalyse og budsjettering. Arbeidsboken kan brukes i bachelorstudier i økonomi og administrasjon og i andre studier der studenter skal tilegne seg grunnleggende økonomiforståelse.

Arbeidsboken er skrevet med utgangspunkt i læreboken Økonomistyring. Den kan med fordel brukes i kombinasjon med andre lærebøker om de samme emnene.

Arbeidsboken inneholder tre oppgavekategorier egentreningsoppgaver med løsningsforslag bak i boken, kontrolloppgaver for å teste forståelsen av lærebokens delemner, og oppgaver der bare foreleser har løsningsforslag. Den siste kategorien egner seg for ulike læringsaktiviteter i klassesammenheng.

AAGE SENDING

har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet. Han har vært fagansvarlig ved Handelshøyskolen BI.

TOR TANGENES

er dosent i økonomisk styring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
439,-

Bøker i samme serie