Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeidsbok og casesamling til Teknologiledelse
Forfattere:
ISBN:
9788245021745
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Arbeidsbok og casesamling til Teknologiledelse

Arbeidsbok og casesamling til Teknologiledelse
- for ingeniørstudenter

Denne arbeidsboken er tilpasset læreboken Teknologiledelse for ingeniørstudier. Sammen med læreboken dekker den fellesfagene for ingeniørutdanningene. Arbeidsboken følger lærebokens inndeling i tema:
· Entreprenørskap og innovasjon
· Organisasjon og ledelse
· Markedsføring
· Økonomi og regnskap
Boken avsluttes med et kapittel om teknologisk utvikling og innovasjon

Til hvert kapittel og til hver del vil det arbeidsboken inneholde flere typer oppgaver
· Rene kunnskapsspørsmål
· Refleksjonsoppgaver
· Case som dekker den aktuelle delen av boken
· Case som dekker hele boken

Arbeidsboken inneholder også en kort innføring i bruk av simulator i undervisningen.

Gjennom samspill med læreboken vil studentene få økt læringsutbytte.

Arbeidsboken er skrevet av forfatterne som skrev læreboken: Tim Torvatn (NTNU), Monica Rolfsen (NTNU), Tarjei Alvær Heggernes (Høgskulen på Vestlandet), Roger Sørheim (NTNU) og Einar Belsom (HiOA, NTNU).