Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeid, sykdom og moral
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245006513
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
212
Arbeid, sykdom og moral

Arbeid, sykdom og moral
Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb

Vi blir rikere og rikere og stadig friskere i de skandinaviske land. Vi er blant de mest sjenerøse velferdsstater i verden, med mange rettigheter i arbeidslivet, et godt utbygd helsevesen og et omfattende bistands­apparat. Hvordan kan det da ha seg at Norge og Sverige har det høyeste sykefraværet i Europa? Spørsmålet har opptatt politikere og analytikere i lang tid i begge land.

En rekke tiltak og reformer er satt i verk for å få ned fraværet, uten at det synes å ha hatt nevneverdig effekt. Når ingen av løsningene som er forsøkt, synes å virke, er det grunn til å se mer kritisk på måten problemet blir forstått på.

Her beskrives hvordan det høye sykefraværet kan forstås på nye måter ved å trekke inn de endringene som i dag skjer i arbeids­ og samfunnslivet, og alternative måter å møte det høye fraværet på.

Johans Sandvin er professor i sosiologi ved Høgskolen i Bodø og gjeste­professor i sosialt arbeid ved Luleå tekniske universitet. De andre bidragsyterne er Georg Espolin Johnson, Sivert Antonson, Åsa Vidman og Ulf Häglund.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
385,-