Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788274773240
Utgitt:
Utgave:
1
Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet

Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet

Denne antologien ser arbeid og kunnskap som nøkkelkategorier for forståelse av det moderne samfunnets utvikling. Boken framhever særlig sammenhengene mellom de institusjonelle feltene for arbeid, kunnskap og utdanning. Karakteren av disse sammenhengene representerer grunnleggende betingelser for frigjøring, demokrati og sosial utjevning, så vel som for disiplinering, makt og ulikhet. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet er derfor sentrale tema for en sosiologi som ønsker å bidra med innsikt og handlingsrelevant kunnskap for menneskene i det nyliberale markedssamfunnet og i den globaliserte kapitalismen.

Antologien inneholder både fagkritiske og programmatiske artikler, i tillegg til empirisk baserte analyser. Med faghistorisk karakter og innspill til metodisk-teoretisk utvikling, henvender boken seg til fagmiljøer i samfunnsvitenskap og humaniora. Målet er å øke interessen for kunnskapen om klassiske problemområder i sosiologien. Boken vil derfor være godt egnet til studier og undervisning på ulike nivåer ved universiteter og høyskoler.

Bidragsytere

- Tor Halvorsen
-
Jan Heiret, Johs. Hjellbrekke
- Vivian Anette Lagesen
- Nora Levold
- Svein Michelsen
- Lars Mjøset
- Ole Johnny Olsen
- Annick Prieur
- Bente Rasmussen
- Lennart Rosenlund
- Rune Sakslind
- Knut H. Sørensen
- Knut Venneslan
- Peter Wagner

Boken er et festskrift til professor Olav Korsnes ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, i anledning hans 60-årsdag.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
479,-