Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Allmennaksjeloven; sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 71 fra 1 juli 2017
Forfattere:
ISBN:
9788245086232
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Allmennaksjeloven; sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 71 fra 1 juli 2017

Allmennaksjeloven; sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 71 fra 1 juli 2017
Lov 13 juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.