Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Alfabeta ABC NYN
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252164985
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
1
Alfabeta ABC NYN

Alfabeta ABC NYN
Norsk for barnetrinnet

Alfabeta er eit norskverk for 1.-2. trinn. Alfabeta skal hjelpe eleven i gang med lese- og skriveprosessen og vere ei støtte for læraren, utan å styre. Verket legg til rette for systematisk arbeid med språkleg utforsking og grunnleggjande omgrep og gir mange idear til differensiering.

I Alfabeta ABC blir kvar bokstav i alfabetet gjennomgått på ein systematisk og kreativ måte. Her er inspirerande bilete av bokstavane og vers om bokstavformene. Oppslaga gir rom for varierte aktivitetar: høgtlesing, frydefull ordjakt i bokstavane, samtale om bileta, utlytting av lydar, lesing av små ord og sjølvstendig lesing.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
205,-