Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Aktør lærer
Forfattere:
ISBN:
9788211036810
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Aktør
Trinn:
8, 9, 10
Aktør lærer

Aktør lærer
Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Aktør er et nytt, digitalt læreverk i samfunnsfag for hele ungdomstrinnet. I Aktør er aktivitetene sentrale og bidrar til å løfte elevenes handlingskompetanse i faget gjennom et tydelig fokus på problembasert læring og samarbeid.


Verket er laget for fagfornyelsen og hjelper læreren å implementere den nye læreplanen. Aktør bygger på fagets kjerneelementer og gir samfunnsfaget en tydelig retning som bidrar til engasjerende og meningsfylte læringssituasjoner.


Aktør avdekker samfunnets byggeklosser, drivkrefter og utfordringer og gjør samtidig elevene bevisst på sin rolle som aktører. Her får de verktøyene de trenger for å utforske samfunnsfaglige tema og løse utfordringer på sine premisser. Verket er tverrfaglig og fremtidsrettet og hjelper elevene med å trekke linjer og se sammenhenger.


Det er flere måter å jobbe med Aktør på. Gjennom å være digital, legges det opp til fleksibilitet for både elev og lærer. Både elev og lærer får tilgang til alt innhold for alle tre trinn slik at læreren kan tilpasse undervisningen til sin klasse. Med verket er det mulig å drive differensiert undervisning som oppleves spennende og utfordrende for alle.


I Aktør Lærer får du:

  • Alt innhold for alle tre trinn
  • Spennende multimedieinnhold
  • Verktøykasser
  • Lærerstyrte klasseromsaktiviteter
  • LærerveiledningFormat
Språk
Forventes i salg 15.04.2020
Antall
311,-
inkl. mva

Bøker i samme serie