Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Aktør i eget liv
Forfattere:
ISBN:
9788245002485
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
168
Aktør i eget liv

Aktør i eget liv
En gestaltorientert og eksistensialistisk tilnærming til utvikling av relas

Boka handler om utvikling av relasjoner og kommunikasjon mellom barn og voksne.
Ut fra et eksistensialistisk perspektiv belyses det at mennesket skaper sitt liv gjennom de små og store valgene man tar underveis i livet. Man kan velge å være aktiv deltaker i eller passiv tilskuer til eget liv.
For å være i kontakt med andre er det grunnleggende nødvendig å være i kontakt med seg selv. Ut fra en gestaltorientert tilnærming er fokuset: Hva fremmer og hva hindrer god kontakt mellom barn og voksne? Gjennom ulike teoretiske forståelser og praktiske eksempler retter forfatteren søkelyset på utfordringer i familien, i parforholdet, i foreldrerollen – og utfordringer for barna.
Boken er viktig for fagfolk som arbeider med barn, unge og deres familier. Den belyser ulike sider av barns selvutvikling, samspill og behov knyttet til den voksnes ansvarlighet i relasjonen.

Anne Helgeland har mange års erfaring fra barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Hun er utdannet barnevernspedagog, familieterapeut, gestaltterapeut og Marte Meo-terapeut.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-