Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Administrasjon og økonomi
Forfattere:
ISBN:
9788211021939
Utgitt:
Utgave:
1
Digital ressurs
Administrasjon og økonomi

Administrasjon og økonomi
Yrkesteori service og samferdsel vg1

Denne boka er en del av læremiddelet Yrkesteori for service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemålene i det nye programfaget administrasjon og økonomi.
Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laget i henhold til den nye læreplanen fra 2016 for programfagene på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemålene i alle de tre programfagene.
Læremiddelet består av et fagnettsted og de tre bøkene Administrasjon og økonomi, Markedsføring og salg og Sikkerhet og transport.
I bøkene finner du teori, praktiske eksempler og forklaring på begreper som er sentrale i fagene. Du vil også finne jevnlige henvisninger til aktiviteter på fagnettstedet https://servicesamferdsel.portfolio.no.
Aktivitetene har ulike typer oppgaver og ekstrastoff som utfyller bøkene.