Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019
Forfattere:
ISBN:
9788245024777
Utgitt:
Utgave:
1
ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019

ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019

Dette er regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane (forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods), og er oppdatert per 1.1.2019. Regelverket oppdateres hvert 2. år.  Norsk utgiver er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Forventes i salg 18.12.2018
468,-
inkl. mva