Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2017
Forfattere:
ISBN:
9788245019841
Utgitt:
Utgave:
9
Sider:
1568
ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2017

ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2017

Bestemmelsene som er gjengitt først i forskriften (rammeforskriften) er inndelt i paragrafer og gjelder bare i Norge. Resten av forskriften (del 1-9) er felles for hele EØS området og gjelder også i Norge.

Viktige gjennomgående endringer

-        Det innføres bestemmelser for fleksible bulkcontainere, som er en type store sekker.

-        Det innføres bestemmelser for holdetid (tid før trykket må avlastes) for gasser som transporteres

-        nedkjølt og flytende.

-        Bestemmelsene og unntakene for transport av maskiner, utstyr og kjøretøyer som har farlig gods

-        som drivstoff, gasser og batterier integrert, har blitt omarbeidet.

-        Det innføres bestemmelser for transport av polymeriserende stoffer.

-        Litiumbatterier tilordnes ny fareklasse 9A og får ny merking, i tillegg til mange andre endringer.

-        OX-kategorien kjøretøyer utgår.

-        I RID innføres det nye bestemmelser for vedlikeholdsansvarlig for godsvogner (ECM)

-        Endrede krav til det elektriske anlegget ved nye kjøretøygodkjenninger.

Alle ledd i transportkjeden som kommer i befatning med farlig gods bør ha et eksemplar av denne boken.

Boken selges inkludert fingermerker.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
549,-
inkl. mva