Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
ADR 2023 Oppgavesamling, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
629,-

ADR 2023 Oppgavesamling, d-bok
Vegtransport av farlig gods

Denne oppgavesamlingen inneholder 529 oppgaver til ADR Landtransport av farlig gods 2023

Oppgavesamlingen inneholder:
  • en innledende del med spørsmål i forbindelse med forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
  • oppgaver til hver av de ni hoveddelene i ADR-boka
  • tilleggs-/spesialiseringsspørsmål om «begrensede mengder», «unntatte mengder», «mengder i henhold til 1.1.3.6», klasse 1, klasse 7, tank, sikkerhetsrådgiver, avsender og klasse 2 gasser
  • fire avsluttende ADR-prøver: en grunnprøve på 25 spørsmål, en oppfrisking av grunnprøven på 15 spørsmål, en førstegangsprøve med 35 spørsmål og en oppfriskingsprøve med 25 spørsmål. De to siste prøvene inneholder spørsmål til alle klasser: grunnspørsmål, klasse 1, klasse 7, tank og faresedler, merking og produktmerking

Det er utarbeidet separat fasit til oppgavesamlingen, der det også henvises til ADR-boka. Fasiten finner du på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
ISBN:
9788211047847
Utgitt:
Utgave:
24
Sider:
211
ADR 2023 Oppgavesamling, d-bok