Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
ADR 2019. Oppgavesamling
Forfattere:
ISBN:
9788211031037
Utgitt:
Utgave:
22
Sider:
200
Gå til ressurs
ADR 2019. Oppgavesamling

ADR 2019. Oppgavesamling
Vegtransport av farlig gods

Denne oppgavesamlingen inneholder 470 oppgaver til ADR. Forskrift om landtransport av farlig gods 2019.

Oppgavesamlingen inneholder:
- en innledende del med spørsmål i forbindelse med forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, i tillegg til en del generelle ADR-spørsmål
- oppgaver til hver av de ni hoveddelene i ADR-boka
- tilleggs-/spesialiseringsspørsmål om «begrensede mengder», «unntatte mengder», «mengder i henhold til 1.1.3.6», klasse 1, klasse 7, tank, sikkerhetsrådgiver, avsender og klasse 2: gasser
- to avsluttende ADR-prøver: en førstegangsprøve med 35 spørsmål og en oppfriskningsprøve med 25 spørsmål. Begge prøvene inneholder spørsmål til alle klasser: grunnspørsmål, klasse 1, klasse 7 og tank.

Det er utarbeidet separat fasit til oppgavesamlingen, der det også henvises til ADR-boka.

NB: Fra august 2020 er det på eksamen hos Statens vegvesen kun ett riktig svaralternativ, mens det i oppgavesamlingen kan være flere riktige svaralternativer. 


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
425,-