Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
ADR 2017 Oppgavesamling
Forfattere:
ISBN:
9788211024930
Utgitt:
Utgave:
21
Sider:
190
Digital ressurs
ADR 2017 Oppgavesamling

ADR 2017 Oppgavesamling
Vegtransport av farlig gods

Denne oppgavesamlingen inneholder 460 oppgaver til ADR. Forskrift om landtransport av farlig gods 2017.

Oppgavesamlingen inneholder:

en innledende del med spørsmål i forbindelse med forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, i tillegg til en del generelle ADR-spørsmål

oppgaver til hver av de ni hoveddelene i ADR-boka

tilleggs-/spesialiseringsspørsmål om «begrensede mengder», «unntatte mengder», «mengder i henhold til 1.1.3.6», klasse 1, klasse 7, tank, sikkerhetsrådgiver, avsender og klasse 2: gasser

to avsluttende ADR-prøver: en førstegangsprøve med 35 spørsmål og en oppfriskingsprøve med 25 spørsmål. Begge prøvene inneholder spørsmål til alle klasser: grunnspørsmål, klasse 1, klasse 7 og tank

Det er utarbeidet separat fasit til oppgavesamlingen, der det også henvises til ADR-boka.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
389,-