Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Engelsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
169,-

A New Scoop 7 Textbook, d-bok
Engelsk for barnetrinnet

A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå.

A New Scoop 7 Textbook inneheld eit mylder av tekstar i ulike sjangrar, og fleire av tema høver godt til tverrfagleg samarbeid med til dømes naturfag eller samfunnsfag.

Tema i
A New Scoop 7:
1. English in the world
2. Ireland
3. Communications
4. Natural disasters
5. Narnia
6. Off to the USA
7. Great adventures

A New Scoop 7 Textbook, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

A New Scoop 7 Textbook, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon. 

Forfattere:
ISBN:
9788211020000
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Verk:
A New Scoop
Trinn:
7
A New Scoop 7 Textbook, d-bok