Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
A New Scoop 6 Teacher's Guide
Språk
Flerspråklig
Format

Ark

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
719,-

A New Scoop 6 Teacher's Guide
Engelsk for barnetrinnet

A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. A New Scoop 5 gir elevane ein mjuk overgang frå småskulen til mellomtrinnet. A New Scoop 5 Teacher's Guide er ein oversiktleg og brukarvennleg ressursperm med mange gode og varierte pedagogiske idear og forslag til tilpassa opplæring, differensiering, leikar, spel og kommunikative aktivitetar. Her er også grundig bakgrunnsinformasjon til kvart tema.
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252167689
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
A New Scoop
Trinn:
6
A New Scoop 6 Teacher's Guide