Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
459,-

7 veier til drama,4.utgave, d-bok
Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole

Barn går spontant inn i dramatisk lek og bruker sin naturlige spillkompetanse i sine fiktive univers. Denne siden ved barns lek, kombinert med kunnskap om teatrets uttrykksformer, står sentralt i dramafaget. 

Boken kombinerer praksis og teori og gir konkrete redskaper og ideer til dramaarbeid. Denne 4. utgaven er ajourført og tilført nytt stoff og inneholder mange nye praktiske eksempler. 

Boken er skrevet for studenter ved barnehagelærer-, grunnskolelærer- og bachelorutdanninger, og vil være nyttig for lærere i barnehage, skole og kulturskole.

Kari Mjaaland Heggstad er dosent emerita i dramapedagogikk og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Hun har vært medforfatter til fagbøker, publisert forskningsartikler og holder forelesninger og workshops nasjonalt og internasjonalt.

Katrine Heggstad er høyskolelektor i dramapedagogikk og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Internasjonalisering, teater-i-undervisningen og utforsking av dramaprosesser med barn, unge og eldre står sentralt. Hun har publisert forskningsartikler.

Forfattere:
ISBN:
9788245044867
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
292
7 veier til drama,4.utgave, d-bok