Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
1807 og Danmark-Norge
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788274773967
Utgitt:
Utgave:
1
1807 og Danmark-Norge

1807 og Danmark-Norge
På vei mot atskillelsen

Med britenes bombardement av København og ranet av den dansk-norske flåten høsten 1807 kom Danmark-Norge aktivt med i Napoleonskrigene på den franske keiserens side. Med tilslutning til Napoleons kontinentalblokade var den dansk-norske nøytralitetspolitikken over. Både krigsdeltakelsen og fastlandssperringen preget det danske og det norske folket, både materielt og mentalt i årene fram mot atskillelsen i 1814. Nødsår og dyrtid preget situasjonen på landsbygda og i byene.

Bidragene i denne boken favner vidt både geografisk og tematisk. Foruten selve hendelsene i 1807 og de umiddelbare følgene i Danmark og Norge, gir norske og danske forskere kunnskapsrike bidrag om hvordan sentrale begreper som fedrelandskjærlighet, kongetroskap og patriotisme utviklet seg, og hvordan ulike bevegelser i Norge bidro til å bane vei for det mirakuløse året 1814.

Boken gis ut i forbindelse med 1814-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-