Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
101-serien
Forfattere:
ISBN:
9788245019513
Utgitt:
Utgave:
1
101-serien

101-serien
3bind: leseleksa - skrivegrep - muntlige ferdigheter

Kåre Kverndokken er levende opptatt av å gi forskningsbasert kunnskap en form som treffer lærere og lærerstudenter.

Dette er også målet med 101-serien, som handler om de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. I de tre bøkene 101 måter å lese leseleksa på, 101 skrivegrep og 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på bygger Kverndokken bro mellom akademias teori og klasserommets praksis: Bøkene har 3 x 101 konkrete og praktiske råd og opplegg, forankret i aktuell forskning.

101-serien er en skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elvenes lesing, skriving og muntlige ferdigheter på ulike trinn og i ulike fag i hele det 13-årige undervisningsforløpet.

Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Arbeider først og fremst med lese- og skrivedidaktikk, læremiddelkunnskap og barnelitteratur og i særlig grad med etter- og videreutdanning av lærere innenfor dette feltet. Har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen og artikler innenfor ulike disipliner i faget.