Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomistyring for LØM-emnet
Forfattere:
ISBN:
9788245024678
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
350
Digital ressurs
Økonomistyring for LØM-emnet

Økonomistyring for LØM-emnet

Problemstillingene som presenteres og drøftes i denne læreboken, er knyttet til økonomisk styring av foretaket; hvordan produktpriser fastsettes, hvordan regnskaper analyseres, hvordan budsjetter utformes, hvordan investeringers lønnsomhet beregnes og så videre. Til hvert kapittel er det laget kontrollspørsmål og oppgaver som dekker lærestoffet. Boken inneholder også tidligere eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Denne læreboken dekker temaet økonomistyring i LØM-emnet ved fagskolene. De andre temaene som inngår i LØM-emnet Markedsføringsledelse og organisasjon og ledelse dekkes av en egen lærebok i samme serie (ny utgave 2018). Felles siktemål for begge bøkene er å øve opp studentenes evne til å treffe gode beslutninger på vegne av bedriften både med hensyn til den interne økonomisk-administrative ledelsen og den eksterne tilpasning til markedets ønsker og behov. Et gjennomgående trekk ved fremstillingen er hvordan eksterne krav og forventninger påvirker den interne styringen av foretaket. Fremstillingen har før øvrig et generelt preg med eksempler hentet fra en rekke ulike bransjer.

Boken erstatter Frode Hjertnes og Aage Sendings lærebok om samme tema fra 2009 (revidert 2014).

Frode Hjertnes og Brynjulf Skorpen underviser i LØM-emnet ved Fagskolen i Hordaland.