Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomisk kriminalitet i ledelsen
Forfattere:
ISBN:
9788232101252
Utgitt:
Utgave:
1
Økonomisk kriminalitet i ledelsen

Økonomisk kriminalitet i ledelsen

Denne boken handler om personer i lederposisjoner som misbruker den tillit andre har vist dem. Motivet er økonomisk vinning, og dette misbruket kaller vi hvitsnippkriminalitet. Mange maktpersoner lager egne regler som fører til glidende overganger mellom det lovlige og det straffbare. De straffbare handlingene rører ved store økonomiske verdier og kan være en trussel mot vesentlige samfunnsinteresser.

Forfatteren legger vekt på teoretiske forklaringer og empiriske undersøkelser om økonomisk kriminalitet i ledelsen. Gottschalk belyser hvitsnippkriminalitet med ledelsesteorier, markedsteorier, atferdsteorier og lederstiler. Empiriske undersøkelser handler om statistisk analyse av hvitsnippdømte samt to spørreundersøkelser i store norske virksomheter.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-