Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomisk familierett
Forfattere:
ISBN:
9788245001150
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Økonomisk familierett

Økonomisk familierett

Sentralt i familieretten står de økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse. Formålet med denne fremstillingen er at leseren skal tilegne seg kjennskap til
- de økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom eneeie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie
- delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler

Boken er primært ment å dekke læringskravene i familierett første studieår ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, men vil være av interesse også for andre som er opptatt av disse spørsmålene.


Asbjørn Strandbakken er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet i ved Universietet i Bergen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
479,-