Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi og leiing. Lærebok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211024961
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Verk:
Økonomi og ledelse
Trinn:
VG3
Digital ressurs
Økonomi og leiing. Lærebok, d-bok

Økonomi og leiing. Lærebok, d-bok
For programfaget næringslivsøkonomi

Økonomi og leiing er ei nyskriven bok for programfaget økonomi og leiing i vidaregåande skule. Boka har fokus på aktiv læring, og gir ei undervisningsplattform der elevane skal engasjere seg i undervisninga.

Ein viktig del av lærestoffet er alle oppgåvene. Det er både diskusjonsoppgåver og individuelle oppgåver med variert vanskegrad. Boka er eksamensretta gjennom eksempel og bruk av tidlegare gitte eksamensoppgåver. Læreverket eignar seg både for sjølvstudium og for undervisning i klasserom.

Komponentar: Lærebok, fagnettstad for elevar og fagnettstad for lærarar. Boka er utgitt med støtte frå Utdanningsdirektoratet.

Økonomi og leiing, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Økonomi og leiing, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
217,-

Bøker i samme serie