Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi og leiing, d-bok
Språk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
239,-

Økonomi og leiing, d-bok
Næringslivsøkonomi

Dette er ei lærebok i programfaget Økonomi og leiing. Faget formidlar kunnskap, ferdigheiter og haldningar som kan bidra til kreative, nyskapande og produktive menneske.
Læreverket består av:
lærebok
heimeside

Vi presenterer faget gjennom:
fakta
eksempel
kommentarar
øvingsoppgåver

Læreboka har eit godt utval med øvingar som kontrollerer fakta og testar om du kan gjere greie for faglege standpunkt på ein sakleg måte.
Nettstaden er ein open støttefunksjon til læreboka. Nettressursen er aktivitetsorientert og består av desse elementa: les meir om, ekstraoppgåver, løysingsforslag
og lenkjer.

Økonomi og leiing, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Økonomi og leiing, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Forfattere:
ISBN:
9788211020383
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
304
Verk:
Økonomi og ledelse
Økonomi og leiing, d-bok