Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi 2, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
249,-

Økonomi 2, d-bok
Næringslivsøkonomi, økonomi og ledelse

Økonomi 2 er skrevet for programfaget økonomi og ledelse i videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, etter ny læreplan gjeldende fra august 2022.

Boka legger vekt på å forklare økonomiske begreper og modeller, og teorien presenteres ved bruk av praktiske eksempler.

Boka Økonomi 2 sammen med nettressursen Økonomiportalen inneholder et stort utvalg av oppgaver på alle nivåer.

Innhold i Økonomi 2:

Begrepsforklaringer

DEL 1 LEDELSE OG BÆREKRAFTIG VERDISKAPING
Kapittel 1 Organisasjon og ledelse 
Kapittel 2 Bærekraftig verdiskaping 
Kapittel 3 Virksomheters tilpassingsevne 

DEL 2 VIRKSOMHETSSTYRING
Kapittel 4 Kostnadsteori
Kapittel 5 Markeds- og inntektsteori
Kapittel 6 Pris og produktkalkyler 
Kapittel 7 KRV-analyse
Kapittel 8 Markedstilpassing

DEL 3 FINANSIERING OG INVESTERING
Kapittel 9 Kapitalbehov og finansiering
Kapittel 10 Investeringsanalyse

Forfattere:
ISBN:
9788211042835
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
311
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG3
Økonomi 2, d-bok